Näytetään tekstit, joissa on tunniste suomen kieli. Näytä kaikki tekstit
Näytetään tekstit, joissa on tunniste suomen kieli. Näytä kaikki tekstit

maanantai 14. marraskuuta 2016

Google2SRT - Youtube -videon tekstitys srt-muotoon

Jois­sa­kin You­tu­ben vi­deois­sa on va­lit­ta­vis­sa eri kie­li­siä teks­ti­tyk­siä. Näin sil­loin kun jo­ku on teh­nyt teks­ti­tyk­sen ko. vi­deoon. Youtube­han tar­joaa työ­ka­lut teks­ti­tyk­sen luo­mi­seen, jo­ten vä­lil­lä nä­kee et­tä jot­kut ovat ys­tä­väl­li­ses­ti luo­neet vi­deoon teks­ti­tyk­sen. Jos sit­ten ha­luaa la­da­ta täl­lai­sen vi­deon it­sel­leen tal­teen, niin huo­maa et­tä teks­ti­tyk­set puut­tu­vat. Tä­mä joh­tuu sii­tä, et­tä vi­deon kans­sa vaih­det­ta­vaa teks­ti­tys­tä ei luon­nol­li­ses­ti ole ns. "pol­tet­tu" ku­vaan vaan teks­ti­tys on ir­ral­li­se­na tie­to­na You­tubes­sa.

perjantai 31. lokakuuta 2014

Suomen kielestä vielä

Jo­ku ai­ka sit­ten va­lit­te­lin ny­kyi­siä lai­na­sa­no­ja. En tie­dä mik­si, mut­ta it­se­äni är­syt­tää esim. "disab­loin­ti" yms. vään­nök­set ai­ka pal­jon. Ajat­te­lin mie­les­sä­ni ole­va­ni asian kans­sa ai­ka yk­sin. Ja kie­li­hän kuu­lem­ma ns. ke­hit­tyy, mitä kyl­lä epäi­len kun esim. vas­taan tu­lee pahim­mil­laan et­tä disab­la­sin ja enab­la­sin.

Eilen kui­ten­kin satuin kuu­le­maan mie­len­kiin­toi­sen oh­jel­man ni­mel­tä 140 merkkiä ja sii­tä jak­son Mil­lainen estra­di Twitter on kie­len käyt­tämi­selle?

Ohjelmassa oli vieraana Koti­mais­ten kiel­ten kes­kuk­ses­ta eri­tyis­asian­tun­ti­ja Minna Pyhälahti, jon­ka kans­sa poh­dit­tiin monta mie­len­kiin­tois­ta asiaa kie­leen liit­tyen. Mones­ti suo­men­kie­li­set vas­ti­neet englan­nis­ta vään­ne­tyil­le sanoil­le kuiten­kin ovat parem­pi vaihto­ehto kuin englan­nis­ta vään­net­ty vään­nös. Vai kumpi mie­les­tä­si kuvaa parem­min mistä on kysy­mys: striimaus (engl. streaming) vai suoratoisto?

sunnuntai 1. joulukuuta 2013

Suomen kieli disabloitu?

Joutavaa narinaa näin sunnuntaiksi. Mutta jotenkin saan näppyjä näistä englannin kielen väännöksistä "suomeksi": disable vääntyy disabloida ja enable enabloida. Huonoimmat väännöset mitä eteen ovat osuneet ovat disablasin ja enablasin. Ja entäs sitten setupoitua. Ei helvetti, oikeasti. Aaargh. Ihan niin kuin Turun murre ei riittäisi ;)

lauantai 21. toukokuuta 2011

Noin Novicorp WinToFlash?

Onko kieliä taitamattomalle huonosti suomeksi käännetty käyttöliittymä parempi vaihtoehto, kuin vaikka englanniksi? Tätä tulee pohtineeksi, kun vastaan tulee surkeita suomennoksia. Viimeksi ihmettelin mitä mahtaa tarkoittaa "kauan ahdistaa, heilahdus lähettää", ja nyt tuli vastaan toinen täyttä sekamelskaa oleva ohjelma: WinToFlash.

tiistai 25. toukokuuta 2010

Kauan ahdistaa, heilahdus lähettää

Ymmärrän toki heitä, jotka eivät ymmärrä englantia, että periaatteessa ohjelmia pitää kääntää esim. suomeksi. Mutta ketä palvelee se, että ohjelmat käännetään sanakirjan avulla, tai muuten vain luokattomasti, ja saadaan aikaiseksi sellaista sotkua, josta ei ota mitään selvää?

lauantai 27. helmikuuta 2010

Panosta kysymykseesi keskustelufoorumilla

Kenties se on ikä tms. juttu, mutta olen huomannut, etten jaksa vastailla huonosti kirjoitettuihin kysymyksiin. En, vaikka tietäisin vastauksenkin. Näin siis poikkeuksia lukuunottamatta.

tiistai 9. helmikuuta 2010

Googlen pakkoruotsi jatkuu: Street Views

Google on avannut Street View -palvelunsa myös suomessa, eikä yllätys ollut suuri, kun ruotsinkieliset kadut eivät olleet kadonneet tästäkään palvelusta. Suuri osa kaduista on vain ruotsiksi, joskus ensin ruotsiksi ja sitten suomeksi. Että silleen.

Linkkejä

Googlen pakkoruotsia?

sunnuntai 20. joulukuuta 2009

Googlen pakkoruotsia?

On käsittämätöntä, ettei Google saa korjattua suomenkielistä Google Mapsia toimimaan kunnolla. Suuri osa katujen nimistä näkyy käytännössä vain ruotsiksi. Näin varsinkin puhelinversioissa, jossa tilaa ruudulla on yleensä vähän. Google Maps ilmeisesti esittää katujen nimet järjestyksessä "ruotsi suomi", jolloin jos tilaa ei ole kuin toiselle, esitetään vain ruotsinkielinen kadunnimi. Melko ääliömäinen järjestys!! Onpa esim. tässä viestiketjussa esitetty, että Goole Maps esittää jopa sellaisia katuja ruotsiksi, joille ei ole ruotsinkielistä versiota. Hienoa Google!