Näytetään tekstit, joissa on tunniste Windows 10. Näytä kaikki tekstit
Näytetään tekstit, joissa on tunniste Windows 10. Näytä kaikki tekstit

keskiviikko 19. elokuuta 2015

Pienoisohjelmat Windows 10:een

Päi­vi­tit­kö Windows Vis­tas­ta/7:stä Windows 10:een ja kai­paat nyt pie­nois­oh­jel­mia (gadgets)? Jos niin, ei hä­tää. Saat pie­nois­oh­jel­mat hel­pos­ti ta­kai­sin.

Ilmainen 8Gadgets on kai­keti alun­perin Windows 8:lle tehty ohjel­misto tuo­maan pie­nois­ohjel­mat ta­kai­sin Windowsiin. Onnek­si 8Gadgets toi­mii myös Windows 10:n kans­sa.

torstai 30. heinäkuuta 2015

Windows vinkkini lopetti

Tai oi­keas­taan vin­kit lo­pet­ti jo muu­ta­ma vuo­si sit­ten, kun Windows 8 il­mes­tyi. Voi olla, että jotain oh­jei­ta on tul­lut sen jäl­keen­kin, mut­ta pää­osin vink­kien te­ke­mi­nen kes­key­tyi, kos­ka in­ho­sin Windows 8:aa sy­dä­me­ni poh­jas­ta. Nii­npä tau­otin vink­kien te­koa. En vain tien­nyt sii­nä vai­hees­sa et­tä ky­sei­nen tau­ko ve­nyi­si lo­pul­ta lo­pet­ta­mi­seen. Eli mi­tään dra­maat­tis­ta ei ole ta­pah­tu­nut :)

tiistai 2. kesäkuuta 2015

Windows 10 ilmaisena päivityksenä

Täy­tyy myön­tää, et­tä alun ko­kei­lun jäl­keen, en ole ol­lut yh­tään in­nois­sa­ni Windows 10:stä. En ole juu­ri­kaan seu­ran­nut uuti­sia sii­tä, ja ko­kei­lu jäi muu­ta­maan ko­kei­luun oi­keal­la ko­neel­la se­kä hie­man enem­män Virtual­Boxis­sa. Sii­nä se. Sen olen tien­nyt et­tä päi­vi­tän kyl­lä Windows 7:n luul­ta­vas­ti Windows 10:een, jos sen saa so­pu­hin­taan. Ja sen­hän näem­mä saa, il­mai­sek­si!