Näytetään tekstit, joissa on tunniste TrueCrypt. Näytä kaikki tekstit
Näytetään tekstit, joissa on tunniste TrueCrypt. Näytä kaikki tekstit

sunnuntai 15. toukokuuta 2011

PC:n suojaus varkauden varalta


Riippumatta siitä käytätkö Windowsissa hyvää salasanaa suojaamassa järjestelmänvalvojan tiliä yms, järjestelmä on avattavissa erittäin helposti: Nimittäin jos PC:lle on fyysinen pääsy mahdollista! Tällöin kone voidaan esim. käynnistää sopivalla käynnistysmedialla ja päästä muokkaamaan/lukemaan kiintolevyn sisältöä täysin vapaasti (esim. järjestelmänvalvojan salasanan nollaaminen jne.).

sunnuntai 24. tammikuuta 2010

Comodo Time Machine - aikakone rikki

Myönnetään, en ole koskaan ollut Comodon tuotteiden ystävä, vaikka olen tutuille esim. Comodon palomuureja asennellutkin. Comodon tuotteissa on ollut aina sellainen viimeistelemättömyyden ja sekavuuden tuntu. Mutta täytyy sanoa, että Comodo Time Machinen ideasta pidin. Vaikka se itselleni olikin verrattain uusi, se ei ollutkaan Comodon idea, vaan lukuisia muita ohjelmia oli jo ennen Comodon Time Machinea ennen olemassa. Ja mitä ilmeisimmin paremmin toteutettuna, sen uskallan sanoa jopa ilman että olen edes kokeillut muita.

tiistai 15. tammikuuta 2008

Nekon ohjeita

Päivitetty

Ohjeeni ovat pääasiassa perin yksinkertaisista asioista. Suuri osa ohjeista on tehty siksi, että jollain keskustelupalstalla kyseistä asiaa on kysytty usein (liian usein). Jotta asiaa ei tarvitsisi kirjoittaa aina uudelleen ja uudelleen, olen tehnyt ohjeen johon voi vastauksessa sitten linkittää.

Lisäys 20.9.17: 
Vii­me ai­koi­na uusien oh­jei­den te­ko on hii­pu­nut lä­hes tyys­tin, asia josta olen pa­hoil­lani. Syitä on monia esim. ihmi­set ovat "liian kiireisiä" noudat­tamaan ohjei­ta, joissa pitää itse tehdä enem­män kuin kak­si toi­men­pi­det­tä. ;) Paljon olisi myös tarvet­ta tehdä enem­män mobiili-aihei­sia ohjei­ta, vaikka Windowsia ja sen ohjelma­tarjon­taa toki käy­tetään todel­la run­saas­ti edel­leen. Ja on itsel­läni myös onomat syyni, jotka ovat hil­lin­neet intoa tehdä uusia ohjeita.

Sen halusin tällä lisäyk­sellä tuoda esille, että olen paljon kir­joit­tanut blogin puolel­la erilai­sia ohjelma­vinkkejä, jotka osa ovat puhtaita vinkke­jä, mutta on siellä jopa muuta­ma ohje. Ja moni on mobiili­puolen juttuja, lähinnä Androidille. Mitä sivusto­jen statis­tiik­kaa olen katso­nut, moni lukee edel­leen ohjei­tani, mutta blogin puolel­la on hiljai­sempaa, vaikka blogiin nimen­omaan olen kir­joit­tanut uudem­pia jut­tuja. Joten vinkik­si, tutustu blogin sisältöön:
Toivottavasti löytyy jotain hyödyllistäkin. -neko 20.9.17
Viimeiseksi lisättyjä: (joo, ei ole viime aikoina ollut intoa...) Viimeiseksi päivitettyjä: