Näytetään tekstit, joissa on tunniste Hiirieleet. Näytä kaikki tekstit
Näytetään tekstit, joissa on tunniste Hiirieleet. Näytä kaikki tekstit

maanantai 3. kesäkuuta 2013

Viikon softavinkki - vko 23 - StrokeIt
Viikon 23 softavinkki on StrokeIt joka tuo hiirieleet kaikkiin Windows-ohjelmiin.

tiistai 15. tammikuuta 2008

Nekon ohjeita

Päivitetty

Ohjeeni ovat pääasiassa perin yksinkertaisista asioista. Suuri osa ohjeista on tehty siksi, että jollain keskustelupalstalla kyseistä asiaa on kysytty usein (liian usein). Jotta asiaa ei tarvitsisi kirjoittaa aina uudelleen ja uudelleen, olen tehnyt ohjeen johon voi vastauksessa sitten linkittää.

Lisäys 20.9.17: 
Vii­me ai­koi­na uusien oh­jei­den te­ko on hii­pu­nut lä­hes tyys­tin, asia josta olen pa­hoil­lani. Syitä on monia esim. ihmi­set ovat "liian kiireisiä" noudat­tamaan ohjei­ta, joissa pitää itse tehdä enem­män kuin kak­si toi­men­pi­det­tä. ;) Paljon olisi myös tarvet­ta tehdä enem­män mobiili-aihei­sia ohjei­ta, vaikka Windowsia ja sen ohjelma­tarjon­taa toki käy­tetään todel­la run­saas­ti edel­leen. Ja on itsel­läni myös onomat syyni, jotka ovat hil­lin­neet intoa tehdä uusia ohjeita.

Sen halusin tällä lisäyk­sellä tuoda esille, että olen paljon kir­joit­tanut blogin puolel­la erilai­sia ohjelma­vinkkejä, jotka osa ovat puhtaita vinkke­jä, mutta on siellä jopa muuta­ma ohje. Ja moni on mobiili­puolen juttuja, lähinnä Androidille. Mitä sivusto­jen statis­tiik­kaa olen katso­nut, moni lukee edel­leen ohjei­tani, mutta blogin puolel­la on hiljai­sempaa, vaikka blogiin nimen­omaan olen kir­joit­tanut uudem­pia jut­tuja. Joten vinkik­si, tutustu blogin sisältöön:
Toivottavasti löytyy jotain hyödyllistäkin. -neko 20.9.17
Viimeiseksi lisättyjä: (joo, ei ole viime aikoina ollut intoa...) Viimeiseksi päivitettyjä: