Näytetään tekstit, joissa on tunniste Google Chrome. Näytä kaikki tekstit
Näytetään tekstit, joissa on tunniste Google Chrome. Näytä kaikki tekstit

perjantai 14. huhtikuuta 2017

Vivaldi soi Operan haudalla

Pa­hoit­te­lut pit­käs­tä alus­tuk­ses­ta. Mut­ta mie­les­tä­ni se on teh­tä­vä jot­ta Vivaldin mer­kit­tä­vyys au­keai­si ai­hee­seen pe­reh­ty­mät­tö­mil­le­kin, eli si­nul­le. ;) Vi­val­din syn­nyl­le on syyn­sä, ja se on ai­ka pit­käl­le Operan koh­ta­lon syy­tä. Tä­mä kir­joi­tus on oi­keas­taan pie­nen muis­te­lon kaut­ta teh­ty ly­hyt oh­jel­ma­vink­ki Vi­val­dis­ta.

Verk­ko­se­lai­met (tun­ne­taan myös ni­mel­lä WWW-se­lai­met) ei­vät mie­les­tä­ni enää ole sel­lai­nen käyt­tä­jiä ja­ka­va ja in­to­hi­mo­ja ai­heut­ta­va asia kuin en­nen. Näin var­mas­ti osit­tain sik­si, et­tä mo­bii­li­lait­teil­la se­laa­mi­nen on aja­nut vä­hin­tään työ­pöy­tä­se­lain­ten ta­sal­le el­lei ohi­kin. Muu­ten­kin ne­tin eri net­ti­pal­ve­lui­den käyt­tö on ny­kyään enem­män eri­lais­ten mo­bii­li­so­vel­lus­ten va­ras­sa. En­nen kui­ten­kin palveluita käytettiin enemmän vain verkkoselaimella, ja oli mo­nen­lai­sia eri lei­re­jä se­lain­ten ym­pä­ril­lä, jot­ka van­noi­vat se­lai­men­sa ni­meen. Kaik­ki "vihasivat" Internet Exploreria, jos­kus kyl­lä ihan syys­tä, mut­ta usein vain sik­si et­tä oli muo­tia mol­la­ta si­tä.

tiistai 15. maaliskuuta 2011

Internet Explorer 9 RTW (lopullinen versio) on saatavilla

Pitkään kehitteillä ollut Internet Explorer 9 on nyt RTW (Release To Web) -vaiheessa, eli lopullinen versio on saatavilla sekä 32- että 64-bittisille Windows Vistalle tai uudemmalle. Internet Explorer 9 tuo hurjan nopeutuksen verrattuna Internet Explorer 8:aan tai vanhempiin versioihin, ja väittääpä Microsoft selaimen olevan nopeampi kuin Chrome 10 tai Firefox 4 (josta ei ole vielä lopullista versiota tätä kirjoittaessa julkaistu).


Linkkejä

maanantai 15. helmikuuta 2010

maanantai 15. kesäkuuta 2009

Opera freedom, vihdoin jotain oikeasti uutta?

Opera julkaisee huomenaamulla, 16. kesäkuuta klo 10 Suomen aikaa, jotain joka "keksii uudelleen webin". On mielenkiintoista nähdä, tekeekö Opera jotain oikeasti mullistavaa/tarpeellista sitten Operan version 5.10, jolloin se toi hiirieleet selaimeensa.

perjantai 20. maaliskuuta 2009

Domain Highlighting - verkkotunnuksen korostaminen

Joskus voi käydä niinkin, että Microsoft tekee jotain, mitä sitten muut matkivat. Monet pitävät ns. domain highlighting -ominaisuutta, jossa URL:n domain osa on korostettuna, Google Chromen keksintönä. Vaan ei, Microsoft esitteli ominaisuuden jo maaliskuussa 2008 Internet Explorer 8 beta 1 yhteydessä.