Näytetään tekstit, joissa on tunniste Firefox. Näytä kaikki tekstit
Näytetään tekstit, joissa on tunniste Firefox. Näytä kaikki tekstit

perjantai 14. huhtikuuta 2017

Vivaldi soi Operan haudalla

Pa­hoit­te­lut pit­käs­tä alus­tuk­ses­ta. Mut­ta mie­les­tä­ni se on teh­tä­vä jot­ta Vivaldin mer­kit­tä­vyys au­keai­si ai­hee­seen pe­reh­ty­mät­tö­mil­le­kin, eli si­nul­le. ;) Vi­val­din syn­nyl­le on syyn­sä, ja se on ai­ka pit­käl­le Operan koh­ta­lon syy­tä. Tä­mä kir­joi­tus on oi­keas­taan pie­nen muis­te­lon kaut­ta teh­ty ly­hyt oh­jel­ma­vink­ki Vi­val­dis­ta.

Verk­ko­se­lai­met (tun­ne­taan myös ni­mel­lä WWW-se­lai­met) ei­vät mie­les­tä­ni enää ole sel­lai­nen käyt­tä­jiä ja­ka­va ja in­to­hi­mo­ja ai­heut­ta­va asia kuin en­nen. Näin var­mas­ti osit­tain sik­si, et­tä mo­bii­li­lait­teil­la se­laa­mi­nen on aja­nut vä­hin­tään työ­pöy­tä­se­lain­ten ta­sal­le el­lei ohi­kin. Muu­ten­kin ne­tin eri net­ti­pal­ve­lui­den käyt­tö on ny­kyään enem­män eri­lais­ten mo­bii­li­so­vel­lus­ten va­ras­sa. En­nen kui­ten­kin palveluita käytettiin enemmän vain verkkoselaimella, ja oli mo­nen­lai­sia eri lei­re­jä se­lain­ten ym­pä­ril­lä, jot­ka van­noi­vat se­lai­men­sa ni­meen. Kaik­ki "vihasivat" Internet Exploreria, jos­kus kyl­lä ihan syys­tä, mut­ta usein vain sik­si et­tä oli muo­tia mol­la­ta si­tä.

keskiviikko 17. elokuuta 2016

Stylus - muokkaa muiden sivustoja omalla tyylilläsi


Lisäys 31.7.18  Tähän kirjoitukseen on vaihdettu alunperin esitelty Stylish ohjelma Stylusiin, koska omistajan vaihdosten yms. jälkeen Stylish syyllistyi käyttäjien koko selaushistorian lähettämiseen etäpalvelimelleen.

Lue lisää tästä: Stylus korvaa katalaksi muuttuneen Stylishin.


Olen tä­tä mai­nio­ta se­lain­laa­jen­nus­ta si­vun­nut jois­sain kir­joi­tuk­sis­sa­ni. Ajat­te­lin et­tä tä­mä laa­jen­nus täy­tyy mai­ni­ta ihan kun­nol­la tääl­lä, jo­ten sii­tä tä­mä pie­ni vink­ki Stylus-laa­jen­nuk­ses­ta.

Stylus on WWW-se­lai­mil­le teh­ty laa­jen­nus, jol­la on tar­koi­tus muut­taa eri si­vus­to­jen ul­ko­nä­köä, jos­kus jo­pa toi­min­taa. Tä­mä ta­pah­tuu yk­sin­ker­tai­ses­ti si­ten, et­tä Stylus muut­taa si­vus­toa si­tä var­ten luo­dul­la CSS-tyy­li­tie­dos­tol­la. CSS-tyy­lit ovat tär­kein ta­pa mää­ri­tel­lä, mil­tä si­vus­to näyt­tää. Omal­la ko­neel­la ole­vat tyy­li­mää­ri­tyk­set ohit­ta­vat tar­vit­taes­sa si­vus­ton omat tyy­lit, ja näin muu­tos si­vul­la saa­daan ai­kaan. Li­sää tie­toa CSS:stä löy­dät Googlen haul­la.

Stylus on sii­tä hie­no laa­jen­nus, et­tä sil­lä on laa­ja tu­ki eri tie­to­ko­nees­sa käy­tet­tä­vil­le se­lai­mil­le, mut­ta myös mo­bii­li­se­lai­mil­le jot­ka vain tu­ke­vat laa­jen­nuk­sia. Esim. Androidin Firefox.

lauantai 30. elokuuta 2014

Google-haun sivupalkki takaisin

Lisäys 31.7.18  Tähän kirjoitukseen on vaihdettu alunperin esitelty Stylish ohjelma Stylusiin, koska omistajan vaihdosten yms. jälkeen Stylish syyllistyi käyttäjien koko selaushistorian lähettämiseen etäpalvelimelleen.

Lue lisää tästä: Stylus korvaa katalaksi muuttuneen Stylishin.

Suomen­kieli­sen Wiki­pedian tie­dot ovat yleen­sä aina van­hen­tu­neet, va­li­tet­ta­vas­ti. Tie­dot ovat sup­peat ja ne­kin ajas­taan jäl­jes­sä. Esi­merk­ki­nä käy­köön mitä Wiki­pe­dia ker­too Goog­len ha­ku­ko­nees­ta: "Va­sem­mas­sa lai­das­sa ha­ku­tu­los­si­vul­la on si­vu­palk­ki, jon­ka avul­la käyt­tä­jä voi va­li­ta et­si­tään­kö tie­toa kai­kil­ta si­vus­toil­ta, uutis­si­vus­toi­lta, kir­joi­sta, ku­vis­ta vai reaa­li­ai­kai­sis­ta päi­vi­tyk­sis­tä. Si­vu­pal­kis­sa on myös mui­ta työ­ka­lu­ja avuk­si ha­ku­tu­lok­sien tar­ken­ta­mi­seen." Näin suo­men­kie­li­sen Wiki­pe­dian mu­kaan, niinpä niin. Vaan kun sivu­palk­kia ei ole enää pit­kään aikaan ollut Googlen haku­ko­nees­sa, Google poisti sivu­pal­kin ja siir­si valin­nat monen mut­kan taak­se ylä­palk­kiin.

sunnuntai 22. tammikuuta 2012

Operassa vaarallinen bugi korjaamatta

Nykyään haittaohjelmien tärkein leviämiskanava ovat tavalliset nettisivustot. Tarkoitus on, että haittaohjelman tekijä saa ujutettua pienen pätkän koodia ns. luotetulle hyvämaineiselle sivustolle, ja käyttäjän selaimen kautta saada haittaohjelma suoritetuksi. Tämä tapahtuu usein laajasti käytetyillä upotetuilla kehyksillä (IFrame) ja JavaScriptillä.

tiistai 9. elokuuta 2011

Valuuttamuunnokset suoraan alkuperäiselle sivulle

Tänä päivänä tehdään paljon ostoksia nettikaupoista. Usein hinnat ovat vaikkapa Yhdysvaltain dollareina ($/USD) tai Englannin puntina (£/GBP), joten saadakseen selville hinnan euroina (€/EUR) on suoritettava valuuttamuunnos. Itse olen suosinut XE - Universal Currency Converteria mutta sopivalla selainlaajennuksella erillistä muunnosta ei tarvitse tehdä käsin ollenkaan.
 

lauantai 6. elokuuta 2011

FoxyProxyllä automaattista välityspalvelimien hallintaa Firefoxille

Ongelma: Minua lähestyttiin ongelmalla, jossa Soneran verkossa joillain sivulla on ongelmia suoratoistettavien videoiden kanssa. Esim. Youtuben kanssa oli ongelmia, johon auttoi kun vaihtoi DNS -palvelimet Soneran palvelimista johonkin toiseen, esim. Google DNS:ään. Mutta esim. BigFishin pelien esittelyvideot eivät vain suostuneet edelleenkään näkymään.

tiistai 21. kesäkuuta 2011

Laadukkaita Operan laajennuksia

Viime aikoina Opera on tehnyt sitä samaa kuin jo vuosia: ei oikeastaan mitään, merkittävää ainakaan. Viime versiot ovat menneet Speed dialia uudelleen keksiessä! Speed dial tuli Operaan alunperin jo vuonna 2007, ja nyt Opera päätti "uudistaa" sen. Voi vain kysyä että miksi? Miksi Opera ei enää keksi mitään oikeasti innovatiivista, kuten esim. vuonna 2000 keksityt hiirieleet olivat?

Onneksi Opera älysi sentään lopettaa laajennuksia vastaan taistelemisen, ja nöyrtyi matkimaan edelläkävijöitä kuten esim. Firefoxia. Nyt kun laajennukset ovat olleet mahdollisia hieman yli puoli vuotta, laajennuksia on jo kohtalainen määrä olemassa. Suurin osa on täyttä roskaa, mutta seasta löytyy muutamia varsin laadukkaitakin laajennuksia.

tiistai 15. maaliskuuta 2011

Internet Explorer 9 RTW (lopullinen versio) on saatavilla

Pitkään kehitteillä ollut Internet Explorer 9 on nyt RTW (Release To Web) -vaiheessa, eli lopullinen versio on saatavilla sekä 32- että 64-bittisille Windows Vistalle tai uudemmalle. Internet Explorer 9 tuo hurjan nopeutuksen verrattuna Internet Explorer 8:aan tai vanhempiin versioihin, ja väittääpä Microsoft selaimen olevan nopeampi kuin Chrome 10 tai Firefox 4 (josta ei ole vielä lopullista versiota tätä kirjoittaessa julkaistu).


Linkkejä

tiistai 8. kesäkuuta 2010

Vältä upotettuja kehyksiä ja JavaScriptiä

Helpommin sanottu kuin tehty. Mutta poistamalla upotetut kehykset (iframe, inline frame) ja JavaScriptin (älä sekoita Javaan) käytöstä, saadaan nostettua selaimen turvallisuutta merkittävästi. Haittaohjelmat leviävät usein upotettuja kehyksiä ja/tai JavaScriptiä hyväksi käyttäen, jopa ns. luotetuilla sivuistoilla voi vaania haitallista koodia. Firefoxille onkin saatavilla mainio NoScript -lisäosa, jolla voi erikseen sallia JavaScriptin halutuille sivuille. Upotetut kehykset sen sijaan ovat NoScriptilläkin oletuksena sallittuja.


maanantai 15. helmikuuta 2010

torstai 26. marraskuuta 2009

Luopumisen tuskaa


Eilen kirjoittelin siitä, miten Acronis on mokannut erinomaisen tuotteensa True Imagen, ja tänään motkotan (taas) Operasta. On sääli (vai onko?) kun vuosia käytettyistä ohjelmista joutuu luopumaan. Olen vakavasti alkanut harkita True Imagen korvaamista jollain toisella ohjelmistolla, ja samaan alkaa päätyä tilanne Operan kanssa.

maanantai 15. kesäkuuta 2009

Opera freedom, vihdoin jotain oikeasti uutta?

Opera julkaisee huomenaamulla, 16. kesäkuuta klo 10 Suomen aikaa, jotain joka "keksii uudelleen webin". On mielenkiintoista nähdä, tekeekö Opera jotain oikeasti mullistavaa/tarpeellista sitten Operan version 5.10, jolloin se toi hiirieleet selaimeensa.

perjantai 20. maaliskuuta 2009

Domain Highlighting - verkkotunnuksen korostaminen

Joskus voi käydä niinkin, että Microsoft tekee jotain, mitä sitten muut matkivat. Monet pitävät ns. domain highlighting -ominaisuutta, jossa URL:n domain osa on korostettuna, Google Chromen keksintönä. Vaan ei, Microsoft esitteli ominaisuuden jo maaliskuussa 2008 Internet Explorer 8 beta 1 yhteydessä.