tiistai 31. heinäkuuta 2018

Stylus korvaa katalaksi muuttuneen Stylishin (poista se välittömästi)

Näin ne ajat muuttuvat. Siellä täällä näitäkin sivuja ja ohjeita vinkkaamani Stylish -laajennus, on näemmä valinnut pimeän puolen lähettämällä käyttäjien koko selaushistorian etäpalvelimelleen. Stylish on nyt poistettu kaikkien selainten laajennuspalveluista, ja esim. Chrome asettaa selaimeen mahdollisesti asennetun Stylish -laajennuksen pois käytöstä.

Jos sinulla on vielä Stylish -laajennus selaimessasi, poista se.Stylus, pelastava enkeli

Vaihtoehto on nimeltään Stylus. Onneksi vaihtoehtoja on, koska Stylishin tapaiselle ohjelmalle voi todella olla käyttöä, esim. itse pidän siitä, että voin käyttää tuttua vanhaa Googlen käyttöliittymään.

En osaa sanoa kuinka paljon Stylishilla on ollut käyttäjiä parhaimmillaan, mutta laajennus on ollut käytössä monen monta vuotta, ja se on ollut saatavissa ties mille alustalle.

Userstyles.org -sivus­to sisäl­tää yli 74 000 val­mis­ta tyy­liä eri sivus­toille, yli 7 000 glo­baa­lia, kaik­kial­la vai­kut­ta­vaa tyyli­tiedos­toa, sekä vielä yli 5 000 Mozilla ohjel­mien (esim. Firefox) ulko­asuun vaikut­tavia tyyli­tiedos­toja (näis­tä minul­la ei ole mitään koke­musta). Näistä löydät monen­laista. Ja CSS:ää osaavat voivat kir­joit­taa tyyle­jä itse lisää.


Ööö, ja se idea Stylusilla oli?

Jos poistettava Stylish, ja sen korvaajan Stylusin idea on tuntematon, niin lyhyesti laajennuksen tar­koi­tus on muut­taa eri si­vus­to­jen ul­ko­nä­köä, jos­kus jo­pa toi­min­taa. Tä­mä ta­pah­tuu yk­sin­ker­tai­ses­ti si­ten, et­tä Stylus muut­taa si­vus­toa si­tä var­ten luo­dul­la CSS-tyy­li­tie­dos­tol­la. CSS-tyy­lit ovat tär­kein ta­pa mää­ri­tel­lä, mil­tä si­vus­to näyt­tää. Omal­la ko­neel­la ole­vat tyy­li­mää­ri­tyk­set ohit­ta­vat tar­vit­taes­sa si­vus­ton omat tyy­lit, ja näin muu­tos halutulla si­vul­la saa­daan ai­kaan, tykkäsi sivuston omistaja siitä tai ei.

Samat CSS-tyylit, joita käytettiin Stylishissa, toimivat Stylusin kanssa. Erilaisia valmiita vaihtoehtoja eri sivustoille userstyles.orgista (sivustolla edelleen mainostetaan Stylishia, mutta sillä ei ole väliä, voit asentaa userstyles.orgista sinne tehtyjä CSS-tyylejä Stylusiin. Ja luonnollisesti voit tehdä itse omia CSS-tyylejä eri sivustoille. Vain mielikuvituksesi on rajana. :)


HUOM! Tämä kirjoitus on pikaisesti nykäisty kasaan, koska tunsin että asiasta pitää kirjoittaa, vaikka olenkin reippaasti myöhässä. Tämä on ollut puheena näemmä jo heinäkuun alusta lähtien. Itse sain tämän asian tietooni vasta eilen, kiitos Suomen parhaimman tietotekniikka-aiheisen foorumin TechBBS:n. Kuten kenties olet huomannut, on viime aikoina kirjoittaminen ollut enemmän ja vähemmän tuumaustauolla, joten tämäkin on nykäisty kasaan toisella kädellä. Mutta olen kokeillut, että Stylus toimii kuten pitääkin.

Mutta pyrin mahd. pian muuttamaan ohjeista ja kirjoituksistani Stylish -laajennuksen Stylus -laajennukseen, ja laittamaan niihin tarpeen mukaan linkin tähän kirjoitukseen.

Pahoittelut mahd. kirjotusvihreistä yms.


Linkkejä

Ei kommentteja: