lauantai 1. heinäkuuta 2017

io-tech 6 kuukaudessa Suomen 102. suosituimmaksi
(Päivitetty 30.8.17: io-tech jo 50. suosituin)

Pis­te­tään­pä jo­tain no­peaa päi­vi­tys­tä pit­käs­tä ai­kaa, jot­ta sel­viää et­tä ihan hen­gis­sä ol­laan. Aik­aa vain ku­luu niin pal­jon TechBBS:ssä, et­tä jää­nyt kir­joit­te­lut vä­liin ;) Se­li se­li. Ei vaan joo.

Asiaan. Ker­roin kauan kauan sit­ten, jo am­moi­sil­la ajoil­la vii­me lo­ka­kuus­sa, et­tä uusi io-tech-si­vus­to on pe­rus­teil­la, ja täy­tyy nyt useam­man kuu­kau­den pe­rus­teel­la sanoa: ky­sees­sä on pa­ras suo­men­kie­li­nen tie­to­tek­niik­ka­si­vust­o. Plain and simple! Ja siel­tä löy­tyy myös pa­ras suo­men­kie­li­nen tie­to­­tek­niik­ka-ai­hei­nen foo­ru­mi TechBBS.

Otavamedian pilaama Muro (en viitsi edes linkkiä laittaa tähän) on tuomittu kuolemaan. Sen jälkeen, kun on esim. huomannut mikä on TechBBS:n ylläpitäjien herkkyys kuunnella käyttäjiä, alkaa MuroBBS tuntumaan Kekkosen aikaiselta ja tapaiselta kankealta harmaalta betoniseinältä. Betoniseinäkin kuuntelee käyttäjiä enemmän, mutta toki toimii yhtä tehokkaasti. Ei ihme, että TechBBS:n alku aloitti joukkopaon Murosta TechBBS:ään. Uusi koti keskustella tietoteknisistä asioista oli löytynyt- Miksi ihmeessä keskustella Muron surkeasti toimivalla sivustolla, jossa käytettävyys ei ole tärkeintä, vaan se, että mainoksia tulvii ruudut täyteen. Paikoin Muron foorumisofta toimii tus-kas-tut-ta-van hi-taas-ti (esim. hymiöiden esiin saaminen viestiä kirjoitettaessa saattaa vielä 10 sekuntia, kun Muro on nopeimmillaan. Ei helv...). Ja tämä on parasta: Muron moderaattoreihin pääsi ties mitä hylkiöporukkaa, kun laatujengi äänesti selaimillaan ja siirtyi TechBBS:ään. Muutama finninaama, jotka olivat omalla ignore-listalla riitelyn ja päättömän käytöksen vuoksi, ovat päässeet nyt pätemään Murossa moderaattoreina. Siellähän keskenään moderoivat. Kunhan pysyisivät, osa on käynyt eri altterein trollaamassa TechBBS:ssä ja jääneet housut nilkassa tästä kiinni. Ei hemmetti. Kannattaisikohan aikuistua.

Samaan Otavamedian hässäkkään kuuluvan uutiskeräin Ampparin (en viitsi laittaa linkkiä sinnekään) naurettava toiminta, jättäessään io-techin uutiset palvelunsa ulkopuolelle, kopisee Ampparien omaan nilkkaan kipeästo. Vielä kun Ampparit ottavat jo pitkään beta-vaiheessa olleen "uudistuksensa" pilata sivuston käytettävyys, niin hei hei Ampparit. Io-techin oma uutiskeräin, betavaiheessa oleva rbot.fi tulee pesemään Ampparin mennen tullen. Ja tämä Ampparin kohtaloksi vain koska Otavan Uudet Liiketoiminnat päättivat dissata io-techiä. Sitä saa mitä tilaa Ampparit. Hautaa kaivetaan jo.

No niin, miksi enää pysyä ikävissä asioissa. Olkoon tämä toiseksi viimeinen kerta kun kirjoitan Murosta (viimeinen on kun kirjoitan Muron lopettaneen toimintansa).

io-techin tilastoja 6 kk jälkeen

Tässä linkki io-tech-sivuston omaan katsaukseen 6 kk jälkeen. Kertoo siitä ettei sivulla ole kustu Muro-kippoon vaan sivustolla on mukava ryppyotsaton henki. Paras paikka lukea tietotekniikkauutiset, paras paikka kysellä apua tietoteknisiin ongelmiin. Tervetuloa. :)


Lisäys 30.8.17
Olen valitet­tavan laiska kun en ole jaksa­nut kirjoit­taa li­sää io-tech.fin ra­ket­ti­mai­ses­ta nou­sus­ta. Li­sään nyt kui­ten­kin mai­nin­nan, että tänään 30.8.17 io-tech uuti­soi nous­seen­sa 10 kuu­kau­des­sa jo Suo­men 50. suo­si­tuim­mak­si net­ti­si­vus­tok­si! Enti­nen tietotek­niikan joh­tava sivus­to, 18 vuot­ta sit­ten pe­rus­tet­tu Muropa­ketti sen sijaan löytyy sijalta 66. Otava­media on osannut täysin munata sivuston. Ei ihme että Io-tech.fi meni alle vuodessa Muron ohi. Ja Muro jatkanee putoamistaan...

Samalla tavalla io-techin tarjoama foorumi TechBBS on yksin­kertai­sesti Suomen paras tie­to­tek­niik­ka-ai­hei­nen foorumi. Techbbs:ssä tunnet olevasi osa yhteisöä, MuroBBS:ssä tunnet olevasi tarkkai­lun alla oleva häirik­kö, johon sekalainen mode­raattori­joukkio suhtau­tuu agressii­visesti. TechBBS:ää kehitetään koko ajan eteenpäin, ja monia ominai­suuksia on muutettu käyttä­jien toiveiden mukaan. Samaan aikaan toisaalla: ominai­suuksia heiken­netään, ja MuroBBS alkaa näyttä­mään yhtä edistyk­selli­seltä kuin Tšerno­bylin ydin­voimala nykyään
.

Linkkejä

Ei kommentteja: