maanantai 10. huhtikuuta 2017

Voe tikkerperi! - Noita Nokinenää Yle Areenassa! (Päivitetty 18.8.18)

Vaan vooi tik­ker­pe­ri sen­tään! Pak­ko lo­pet­taa blo­gi­hil­jai­suus, vaik­ka ei tä­mä ole ol­lut ta­hal­lis­ta, ja toi­saal­ta olen jo aloit­ta­nut sof­ta­esit­te­lyn kir­joit­ta­mi­sen mai­nios­ta Vivaldi-se­lai­mes­ta. Se vain on vii­väs­ty­nyt kun sii­hen ke­rään­tyi­kin kir­joi­tus­ta Vivaldin ja mui­den se­lain­ten taus­tois­ta. Mut­ta tu­los­sa on ihan blo­gin pe­rin­teis­tä ta­va­raa täl­lai­sen blo­gin luon­teen ul­ko­puo­li­sen kir­joi­tuk­sen jäl­keen. Joskus...

Mutta siis, lap­suu­den ra­dio­kuun­nel­mis­ta on jää­nyt mie­leen eri­tyi­ses­ti Noi­ta No­ki­ne­nän eri­lai­set seik­kai­lut. Myös Knal­li ja sa­teen­var­jo -kuun­nel­mat oli­vat oi­kein haus­ko­ja joi­ta pääl­le 10-vuo­tiai­na (muis­taak­se­ni) kuun­nel­tiin par­haan ka­ve­rin kans­sa ihan sään­nöl­li­ses­ti ra­dios­ta ja jak­sot jo­pa nau­hoi­tet­tiin C-ka­se­til­le. Har­mit­ta­vas­ti ne ka­se­tit ovat ai­ko­ja sit­ten ka­don­neet. :( Vaan ei­pä sil­lä, ei oli­si enää C-kaset­ti­soi­tin­ta­kaan.

Yle aloitti tuomaan Areenaan viime joulun tienoil­la arkisto­jensa helmiä tarjolle. Areenan käyttäjil­le annet­tiin mahdolli­suus toivoa Areenan valitse­masta tarjon­nasta, eli ei vapaasti, näitä arkisto­jen aarteita. Nokinenää ei valikoi­missa ollut, mutta tuolloin joulun tienoilla palauttees­sa niitä toivoin. Olisi­han Nokinenäl­lä ollut jou­lu-ai­hei­sia kuun­nelmia. Vaan turhaan.

Mutta koskapa palaut­teen anta­minen Ylelle on help­poa, olen monesti puutteel­listen teksti­tyksien palaut­teiden ohella antanut myös ohjelma­toivei­ta ja edelleen toivo­nut Noita Nokinenän kuunnel­mia. Ja kas, tänään Yle Areena on vastan­nut toivei­siini: se on julkais­sut vuonna 1974 tehdyn Noi­ta Noki­nenän yllä­tys­muna -kuun­nel­man. Noita Noki­nenän kissa Kippura­häntä on kadon­nut! Ja Vilma Väkä­leuka löytää puutarhas­taan kaksi tuholais­ta, Myyrä­matin ja Pupu­liisan. Siitä­pä sitä alkaa tarina. ;-)

Kaikkien Noita Nokinenä -fanien kannat­taa käydä kuunte­lemassa hauskoja ja monesti opettavai­sia tarinoi­ta. Jos jälki­kasvua on siunaan­tunut (otan osaa), kokei­lepa tarjo­ta heille "uutta" viih­teen muo­toa: radiokuunnelmaa. :D Suosit­telen.-neko, vähän lapsenmielisenä :)

Lisäys 18.8.18
Lisää Nokineniä Areenassa:

PS.
Toivottavasti Yle Areena tarjoaisi myös Knalli ja sateenvarjo -kuunnelmia. Niissä on jotenkin niin EU:n ja Sipilän hallituksen sekoilujen tyyppistä menoa! :D Yhdessä jaksossa nämä valtion virkamiehet sunnittelivat erilaisia ohjeita, joista yksi meni jotenkin näin: "Ei saa kirjoittaa useammalle kuin kahdelle puolelle paperia". Kuulostaa aivan EU-maiselta. :D Ja nämä oli kirjoitettu monta vuotta ennen kuin selvisi mitä pelleilyä EU on. Ja ennen suomalaisille selvisi kuinka alas hallitus voi mennä ja kuka on kautta aikain huonoin pääministeri. :D


Linkkejä

2 kommenttia:

Unknown kirjoitti...

Moi. Pitkästä aikaa ehdin taas katselemaan mitä tänne löpinä palstalle kuuluu. Knalli ja sateenvarjot löytyy netistä, mutta ei kuitenkaan Ylen sivuilta. Itse tallensin ne osoitteesta : http://www.iloinenmieli.fi/knallijasateenvarjo/ siellä on kaikki suomessa esitetyt jaksot. Tuo yllä mainittu sivusto ei ole minun yllä pitämä, mutta mukavaa kuuneltavaa silti. Tuntuu ettei radiossa enää tehdä yhtä laadukkaita kuunnelmia kuin 2000 luvun taitteeseen saakka tehtiin. 2005 ajettiin sitten kaikki järkevät kuunnelmat alas kun Mikael Jungner pääsi johtamaan yleä.

-antti

neko kirjoitti...

Hei

Erittäin lämmin kiitos tuosta linkistä. Mukavat kylmät väreet meni kuulleessa tutut kellojen soinnit. Nämä tulee kuunneltua pikkuhiljaa.

Suosittelen kaikille huumorin ystäville.

-neko