perjantai 29. huhtikuuta 2016

Vanhan toistoa. Älkää antako enää veteraanijärjestöille rahaa.

Olen hie­man myö­häs­sä, en eh­ti­nyt tä­tä kir­joit­taa kan­sal­li­se­na ve­te­raa­ni­päi­vä­nä, mut­ta se he­rät­ti van­han ky­sy­myk­sen mie­lee­ni. Ku­ten olen jo ai­kai­sem­min ih­me­tel­lyt, ah­neet ve­te­raa­ni­jär­jes­töt ovat taas kä­si ojos­sa pyy­tä­mäs­sä ra­haa ve­te­raa­nien avul­la. Mik­si ih­mees­sä nä­mä rik­kaat jär­jes­töt ei­vät käy­tä näi­tä ra­ho­ja nyt kun vie­lä so­tiem­me ve­te­raa­ne­ja on enää muu­ta­ma has­su jäl­jel­lä? Käyt­tä­kää ra­haa nyt kun vie­lä voit­te aut­taa so­tiem­me ve­te­raa­ne­ja.

Pidem­pi nari­nani löy­tyy joulu­kuulta 2015. En jak­sa tois­taa nii­tä tässä uudel­leen. Kun sinun eteesi lyö­dään lipas tms. rahan keräämi­seksi veteraa­neille, jotka tottavie ovat ansain­neet kaiken mahdol­lisen avun, kysy miksei tileil­lä loju­via rahoja käy­tetä? Ja ketä varten rahaa edel­leen kerä­tään?


Linkkejä

Ei kommentteja: