maanantai 21. joulukuuta 2015

Nova Launcher - miellyttävä käynnistysohjelma Androidille

Android ko­ke­mus voi ol­la pal­jon­kin kiin­ni sii­nä käy­te­tys­sä käyn­nis­tys­oh­jel­mas­ta (launcher). Esim. Samsunging oma Touch­Wiz on mie­les­tä­ni pe­rin vas­ten­mie­li­nen käyt­tää. To­sin täs­sä voi vai­kut­taa mi­kä lai­te si­nul­la on.

Toi­saal­ta pelk­kä käyn­nis­tys­oh­jel­ma ei ko­ko ko­ke­mus­ta vie­lä tee, sil­lä esim. Samsungis­sa ei Touch­Wiziä pää­se ko­ko­naan kar­kuun vaik­ka käyn­nis­tys­oh­jel­man asen­tai­si­kin. Kun­non käyn­nis­tys­oh­jel­maa on kui­ten­kin mu­ka­vam­pi ko­ke­mus jo sii­tä mi­ten saat oh­jel­mat jär­jes­tet­tyä yms. ja voi ol­la riit­tä­vä syy ot­taa käyt­töön joku toi­nen käyn­nis­tys­oh­jel­ma.

Itse käytin pitkään Apex Launcheria mutta jos­sain vaihees­sa sen bugit alkoi­vat harmit­tamaan.

Nova Launcher oli usein tullut vastaan eri yh­teyk­sis­sä (mm. vuoden 2015 parhaissa ohjelmissa), joten otin sen vihdoin kokei­luun. Mikä muka­vinta, se osasi tuoda Apexin asetuk­set Novaan käyt­töön, niin halutes­sani, joten kaikki aset­telut yms. olivat tutus­ti Novaa otet­taes­sa käyt­töön.

Ensimäinen positii­vinen asia itsel­leni oli se, että Nova oli todel­la selkeäs­ti Apexia nopeampi, ainakin omassa antiik­kisessa Samsung Galaxy S4:ssä. Se myös sel­västi käyt­tää muistia vähem­män, aina­kaan Novan aikana ei ole kertaa­kaan tullut tilan­netta jossa muisti on selvästi lopussa.

Olen ollut Novaan erit­täin tyyty­väinen, niin tuli tuet­tua hyvää ohjel­maa hankki­malla siitä maksul­linen Premium versio


Linkkejä

1 kommentti:

Arto Mustikkamaa kirjoitti...

Hei Olen mukana Näkövammaisten kulttuuripalvelun blogi kurssilla. Minulla on ollut oma blogi jo pitkään. Kurssilla olen nyt perustanut android blogin ja kun katselin mitä Nova alkunäytöstä on kirjoitettu törmäsin tähän. Etsin oikeastaan sitä olisiko joku kirjoittanut auki tekstiksi novan konfaamista. Kuten sinä olen itse käyttänyt aiemmin kauan APEX alkunäyttöä. Parasta Novassa on valikkojen avaaminen listaksi, eleet ja sen toimivuus talkbackin kanssa hyvin. Näkövammaiset mielellään käyttää puhelimissaan jotain helppoa ja yksinkertaista tilaa. Novasta kun saa pois esimerkiksi sen,ettei työpöydälle tule uusien asennettujen sovellusten pikakuvakkeita. Eleet toimivat talkbackin kanssa kunahan saavutettavuus asetus Novan osalta on ruksattu.