maanantai 16. marraskuuta 2015

Simple.Savr - jaa tekstiä saman IP:n alla

Jos­kus voi ol­la tar­peen siir­tää simp­pe­liä teks­tiä, vaik­ka­pa link­ki esim. PC:n ja mo­bii­li­lait­teen vä­lil­lä. It­se olen käyt­tä­nyt mai­nio­ta Googlen Keepiä, mut­ta joil­le­kin toi­mil­le se on vä­hän tur­han ras­kas keino.

Niin­pä in­nos­tuin heti kun vas­taan tuli to­del­la yk­sin­ker­tai­nen pal­ve­lu ni­mel­tä Simple.Savr. Idea on mai­nio. Kir­joi­tit­pa mil­lä lait­teel­la ta­han­sa, sa­man IP-osoit­teen al­la, sa­mat teks­tit ovat käy­tet­tä­vis­sä mil­lä ta­han­sa lait­teel­la.


Vaikka tiedot ovat käy­tettä­vissä vain saman IP-osoit­teen alla, niin ne on mahdol­lista suojata sala­sanalla. Itse en näe tätä tarpeel­liseksi, mutta jol­lekin tämä voi olla tar­peen.

Jos edellä mainittu ei herätä mitään innos­tusta, vika ei ole sinussa. Palvelu ei vain ole sinua varten. Itse otin palve­lun heti aktii­viseen käyttöön tyyty­väisenä.


Muokattu 26.11.15 

Muutettu Simple.Savr-kotisivun muuttunut osoite
http://rishabbhatt.com/savr/ -> http://ssavr.com/


Linkkejä

Ei kommentteja: