keskiviikko 19. elokuuta 2015

Pienoisohjelmat Windows 10:een

Päi­vi­tit­kö Windows Vis­tas­ta/7:stä Windows 10:een ja kai­paat nyt pie­nois­oh­jel­mia (gadgets)? Jos niin, ei hä­tää. Saat pie­nois­oh­jel­mat hel­pos­ti ta­kai­sin.

Ilmainen 8Gadgets on kai­keti alun­perin Windows 8:lle tehty ohjel­misto tuo­maan pie­nois­ohjel­mat ta­kai­sin Windowsiin. Onnek­si 8Gadgets toi­mii myös Windows 10:n kans­sa.


Jos et hä­tään­ny sii­tä, että pie­nois­oh­jel­mis­sa saat­taa olla joi­tain heik­kouk­sia, ja Micro­soft on lo­pet­ta­nut pie­nois­oh­jel­mi­en tu­ke­mi­sen, 8Gadgets on si­nul­le si­nua var­ten. Ole sil­ti tark­kana mistä pie­nois­ohjel­masi lataat.

Mie­lui­sa yl­lä­tys oli se, että 8Gadgets löy­si ko­neel­lani ol­leet Windows 7 ai­kai­set pie­nois­ohjel­mat Windows 7 - 10 päi­vi­tyk­sen jäl­jil­tä. Niin­pä sain kaik­ki ne pie­nois­ohjel­mat ta­kai­sin toi­mi­vi­na joi­ta kai­pa­sin­kin, lu­kuun­ot­ta­mat­ta Sää-pie­nois­oh­jel­maa, joka tosin lopet­ti toi­min­tan­sa jo ai­kaa sit­ten en­nen Windows 10:ntä. 8Gadgetsin mu­ka­na tu­lee toi­mi­va Weather­Center-pie­nois­oh­jel­ma.


Linkkejä

Ei kommentteja: