perjantai 22. toukokuuta 2015

Kun selain pettää, Lazarus pelastaa kirjoituksesi

Tie­dät­hän sen tun­teen, kun olet kir­joit­ta­nut WWW-se­lai­mes­sa­si jon­kun si­vus­ton teks­ti­kent­tään pit­kään ja har­taas­ti, ja sit­ten jo­ko it­se teet jo­tain vää­rin tai se­lai­me­si vaik­ka kaa­tuu tms. Jo­ka ta­pauk­ses­sa teks­ti­si on to­den­nä­köi­ses­ti men­nyt­tä.

Täs­sä ta­pauk­ses­sa toi­voi­si, et­tä sii­hen as­ti kir­joi­tet­tu teks­ti oli­si tal­les­sa jos­sain. Jot­kin foo­ru­mit tar­joa­vat täl­lai­sen omi­nai­suu­den, mut­ta ne ovat har­vas­sa ja to­ki­han kir­joi­tuk­sia tulee kir­joi­tel­tua muual­la­kin kuin foo­ru­meil­la, vaik­ka an­net­ta­es­sa ki­pe­rää pa­lau­tet­ta pa­lau­te­si­vul­la.

Ellei sinulla ole käytös­säsi sopivaa laajen­nusta, joka tallentaa kaiken kirjoit­tamasi tekstin, ne ovat luulta­vasti menneet bittien kierrä­tykseen lopulli­sesti. Toisaalta jos sinulla on esim. Lazarus, mitään korvaa­matonta ei ole tapah­tunut. Voit palauttaa tekstit Lazaruksesta.

Lazaruksen idea siis on tallentaa kirjoit­tamaasi tekstiä sitä mukaa kun sitä kirjoitat. Kun vahinko, eli tekstin menetys tapahtuu, voit palata samaan teksti­kenttään ja valita Lazaruksen kuvak­keesta palautet­tavan tekstin.


Täytyy myöntää että tästä ominai­suudesta on ollut välillä todella suurta hyötyä ja suoranaista iloa ja helpotusta. Joillakin sivus­toilla esim. riittää että vahingossa vaikka siirryt edelli­selle sivulle ja kirjoit­tamasi teksti on mennyttä. Sekös harmittaa. Lievästi sanoen.

Jos sinua pelottaa että joku urkkii mitä olet minnekin kirjoit­tanut, voit suojata tekstit salasanalla. Itse en toisin ole jaksanut. Voit myös valita kuinka kauan ja kuinka paljon eri tekstejä Lazarus ko. kenttään tallentaa.


Suosittelen Lazarusta lämpimästi. Vahinko ei tule kello kaulassa.

Lazarus on saatavilla ainakin Chromelle ja sitä kautta myös Operalle. Firefoxille saattaa olla omansa, en ole tarkistanut.

Sitten varoituksen sana. Chromelle saatavilla oleva versio on viimeinen ilmainen versio. Mutta ei hätää, et tarvitse maksullista Pro-päivi­tystä, joka sitä paitsi ei kai ole edes ilmestynyt. Joten pysy siinä minkä ilmaiseksi saat. Valitettavasti samalla on poistunut saatavilta päivitys (3.2 Stable Build 671), saatavilla on nyt 3.0.6. Itselläni on tuo 3.2.


Linkkejä

Ei kommentteja: