perjantai 20. maaliskuuta 2015

Taas taukoa blogiin, ohjeisiin ja vinkkeihin

Jot­kut ovat ehkä huo­man­neet, et­tä vii­me viik­koi­na blo­gi­kir­joi­tuk­set ovat lop­pu­neet enkä ole päi­vit­tä­nyt esim. mai­nion FlickFetchin oh­jet­ta, joka on viime viik­koi­na saa­nut monia mie­len­kiin­toi­sia omi­nai­suuk­sia. Olen jo ai­kai­sem­min mai­nin­nut ly­hyes­ti että kär­sin muu­ta­mas­ta ikä­väs­tä sai­rau­des­ta, ja niin­pä jäl­leen ker­ran täs­sä ol­laan sai­raa­na.

Selkä on täysin poissa pelistä, sen tulevaisuus on vielä täysin avoin. Samoin vasenta jalkaani piti leikata tässä, ja pari viikkoa menikin sairaalassa. Nyt haavassa lienee muutaman kuukauden Vac-hoito, itselläni on tällainen ActiV.A.C.-hoitoyksikkö. Ja kaikenlaista muuta. Mutta en ole siis hylännyt blogia/ohjeita, en vain tällä hetkellä kykene ylläpitämään niitä. Lähinnä järkyttävät selkäkivut tekevät elämästä aika vaikean tällä hetkellä.

Tämän enempiä en henk.koht elämästä kerrokaan, kuten tapanani on :)

-neko

1 kommentti:

Juha kirjoitti...

Voimia! Selkäkivut on persiistä.