maanantai 9. helmikuuta 2015

Korjaa Windowsin Sää-pienoisohjelman yhteys


Lisäys 19.8.15 

Lopeta tämän kanssa pelleily, et saa tätä Sää-pienoisohjelmaa kunnolla toimiimaan. Ota sen sijaan käyttöön 8GadgetPack joka toimii myös Windows 10:ssä.


Mo­nel­la on Windows 7:ssä Sää-pie­nois­oh­jel­ma lo­pet­ta­nut toi­min­tan­sa il­moi­tuk­seen, et­tei yh­teyt­tä saa­da.

Syy­tä tä­hän en osaa sa­noa. Vaik­ka Microsoft suo­sit­te­lee­kin et­tä pie­nois­oh­jel­mia ei enää käy­tet­täi­si, var­sin­kaan 3. osa­puo­len te­ke­miä, niin pie­nois­oh­jel­mien toi­mi­mat­to­muus ei kä­sit­tääk­se­ni lii­ty suo­raan tä­hän.

Jo­ka ta­pauk­ses­sa Sää-pie­nois­oh­jel­man yh­teys­on­gel­ma on hel­pos­ti kor­jat­ta­vis­sa.

  1. Lataa tästä talteen Config.xml
  2. Käynnistä Tehtävienhallinta, eli paina Ctrl+Vaihto+Esc ja valitse Sidebar.exe ja Lopeta prosessi -painike.
  3. Mene kansioon %localappdata%\Microsoft\Windows Live\Services\Cache (voit kirjoittaa em. polun tai kopioida leikepöydän kautta Resurssien hallintaan) ja poista sieltä löytyvä Config.xml.
  4. Kopioi lataamasi uusi Config.xml %localappdata%\Microsoft\Windows Live\Services\Cache -kansioon
  5. Käynnistä Sivupalkki uudelleen, eli paina Windows+R ja kirjoita komento "%programfiles%\Windows Sidebar\sidebar.exe". Huomaa lainausmerkit ja välilyönti komennossa (voit kopioida käskyn leikepöydän kautta). Voit myös käynnistää koneen uudelleen, jos em. komento vaikuttaa liian hankalalta.
  6. Ja Sää pienoisohjelma toimii taas.

HUOM! 

Oh­jees­sa ole­vat ou­dot %localappdata% ja %programfiles% ovat Windowsin käyt­tä­miä ym­pä­ris­tö­muut­tu­jia, joi­ta käyt­tä­mäl­lä voi­daan ai­na osoit­taa oi­keaan koh­taan, oli­pa kan­siot/­tie­dos­tot oi­keas­ti hie­man eri pai­kas­sa si­nul­la kuin jol­lakin toi­sel­la käyt­tä­jäl­lä. Voit huo­let­ta ko­pi­oi­da ko. ripsut lei­ke­pöy­dän kaut­ta, jos tun­tuu sil­tä että ovat han­ka­lia kir­joit­taa.


Lisäys 19.8.15 

Lopeta tämän kanssa pelleily, ja ota käyttöön 8GadgetPack joka toimii myös Windows 10:ssä.

Lisäys 16.2.15 

Jos näyttää siltä, ettei Sään tiedot päivity, tapa Sidebar.exe ja käynnistä se uudelleen (kts. yltä ohjeet).

Lisäys 10.3.15 

Tämä ohje ei välttämättä auta kovin pitkään, itselläni Sää-pienoisohjelma lopetti toimintansa kokonaan.

Lisäys 18.3.15 

Hassua. Kun muutti Config.xml tiedoston koodausta (tällä kertaa Ansista UTF-8:aan) ja sitten sulki ja käynnisti sidebar.exen uudelleen, niin taas Sää toimii. Ota tästä nyt selvää...Linkkejä

2 kommenttia:

examiini kirjoitti...

Kiitos. Haluan nähdä sään.

Lasse Hinkkanen kirjoitti...

Toimii kolme vuorokautta, sitten täytyy tehdä sama uudelleen.