keskiviikko 17. joulukuuta 2014

MuroBBS vaihtoi fooruminsa ohjelmistoa - kirjoitusteni linkit Muroon poskellaan

Suo­men ken­ties pa­ras tie­to­tek­niik­kaan kes­kit­ty­vä foo­ru­mi MuroBBS vaih­toi foo­ru­min­sa oh­jel­mis­toa vBulletin v3 -alus­tas­ta XenForo -alus­taan. Va­li­tet­ta­vas­ti sa­mal­la myös itse osoi­te foo­ru­miin vaih­tui (vanha oli murobbs.plaza.fi ja uusi on murobbs.muropaketti.com.


Linkit on vinksin vonksin

Olen tätä mai­nio­ta foo­ru­mia mai­nos­ta­nut useas­sa yh­tey­des­sä oh­jeis­sa­ni ja kir­joi­tuk­sis­sani, ja nyt var­sin­kin suo­rat lin­kit joi­hin­kin kes­kus­te­lui­hin ovat tie­ten­kin pie­les­sä oh­jeis­sa­ni/­kir­joi­tuk­sis­sa­ni. Kor­jai­len link­ke­jä­ni si­tä mu­kaan kun vir­heel­li­siä tu­lee vas­taan, mut­ta osa jää­nee luon­nol­li­ses­ti päi­vit­tä­mät­tä. Pa­hoit­te­lut täs­tä.

Jos huo­maat vir­heel­li­siä link­ke­jä, teet hy­vin jos il­moi­tat niis­tä esim. pa­laut­teel­la tä­hän vies­tiin tai säh­kö­pos­tit­se (osoi­te löy­tyy täältä). Kiitos jo etu­kä­teen.

PS. Mui­ta­kin ikä­viä muu­tok­sia on ta­pah­tu­nut tä­nään. Topfield-di­gi­bok­siin kes­kit­ty­nyt Toppy.fi on lo­pet­ta­nut toi­min­tan­sa tänään. :(


Lisäys 20.12.14 

Ilmeisesti vanhat linkitkin alkavat toimimaan, kunhan koko siirto on suoritettu. Katsotaan miten käy...


Linkkejä

Ei kommentteja: