keskiviikko 19. marraskuuta 2014

LastPass Password Manager Androidille sai merkittävän päivityksen

Androidille saatava LastPass Password Mgr Premium -ohjel­ma sai mer­kit­tä­vän päi­vi­tyk­sen uuden App Fill Helper -toi­min­non myö­tä. App Fill Helper mah­dol­lis­taa nyt tun­nus­ten/sa­la­sa­no­jen syöt­tä­mi­sen lä­hes uni­ver­saa­lis­ti min­ne se­lai­mel­le/si­vus­tol­le ta­han­sa, mut­ta myös Android-oh­jel­mil­le. Jot­kut oh­jel­mat­han saat­ta­vat vaa­tia omat kir­jau­tu­mi­sen­sa, ja LastPassin App Fill Helper hal­lit­see nyt myös ne.

LastPass toiminnassa Cerberus Android-ohjelmassa.
LastPass toiminnassa Cerberus Android-ohjelmassa.

LastPass toiminnassa esimerkiksi CM Browser -selaimessa joka ei itsessään tue LastPassia.
LastPass toiminnassa esimerkiksi CM Browser -selaimessa joka ei itsessään tue LastPassia.


LastPass Password Mgr Premium on nimensä mukaisesti käytettävissä LastPass Premium käyttäjille.


Mikä ihmeen LastPass?

Jos LastPass ei ole sinulle tuttu, niin lue lisää LastPassista kirjoituksistani/ohjeistani.


Linkkejä

Ei kommentteja: