sunnuntai 10. elokuuta 2014

Sinulla siis on varmuuskopiot, pystytkö käyttämään niitä?


Kirjoi­tan usein varmuus­kopioin­nista ja sen tärkey­destä. Ja tär­keää se onkin. On hyvä ottaa järjes­telmästä levykuvia ja omista tiedos­toista tiedosto-pohjaisia varmuus­kopioita. Mutta on myös tärkeää varmistaa että tarpeen tullen varmuus­kopion palaut­taminen onnistuu. Näin varsinkin siis levy­kuvia tekevien ohjelmien kanssa. Oletko sinä kokeil­lut palauttaa tekemäsi levykuvan? Jos et, niin syytä olisi. Itse olen pitänyt itseäni hyvin valmistau­tuneena, mutta tänään koettiin hienoisia ongelmia kun levy­kuvan palaut­tamisen hetki taas tuli eteen.


Muistutus palauttamisen varmistamisen tärkeydestä

Tänään siirsin Topfieldistä USB:n kautta ohjelmaa tieto­koneelle ja koska etäisyys Topfieldin ja PC:n välillä on pitkä, 6 metriä, välissä on ns. aktiivinen 5 metrin USB-jatko­johto sekä metrin varsi­nainen USB-johto (pituuden raja siis on 5 metriä). Tämä johto­viritys pätkii yhteyttä aika ajoin, jolloin yhteyden uudel­leen muodos­tamiseen riittää että irrottaa ja kytkee USB-liit­timen takaisin tieto­koneeseen. Tänään vain kävi niin että tökkäsin USB-liittimen vahingossa eri USB-port­tiin kuin jossa johto siir­ron kesken jäädessä oli ollut. Tästäkö Windows innostui jotenkin niin, että se ei enää millään suostunut tunnis­tamaan Topfieldiä jos se oli tämän aktii­visen USB-johdon välityk­sellä tieto­koneessa kiinni. Suoraan oleva Topfield tunnistui. Mitään ei näyt­tänyt olevan tehtä­vissä (usko minua, yritin aika paljon kaiken­laista kikkaa).

Eipä hätää, tätä varten­han minulla on automaat­tinen levy­kuvaus, joka tuot­taa automaat­tisesti joka aamu uuden lisää­vän levy­kuvan. Tiesin siis että minulla on varmasti tilanne jossa Windows vielä toimii Topfieldin kanssa. Joten ei muuta kuin palaut­tamaan takaisin tilanne tänä aamuna ennen kuin Windows sekosi.

Avasin uskol­lisen turvaa­jani ShadowProtectin auki ja aloin palau­tusta aloit­tamaan. Vaan ei, Windowsista käynnis­tetty palaut­taminen ei suostu toimi­maan, vaikka se aikai­semmin on toiminut. Tätä silmällä pitäen, en ole niin pitänyt huolta että minulla olisi ollut ajan­tasainen ShadowProtectin Recovery CD. Noh, ei muuta kuin tyhjä CD koneeseen ja polttamaan StoneCraftilta ladattua ISOa CD:lle. Aivan poltta­misen lopussa ImgBurn näytti että olisi 100 % valmista, mutta joku cachen puhdis­tus tjsp. oli kesken ja ohjelma juhla­vasti jumissa. Noh, ajat­telin että poltan­pa uudelleen, mutta CD/DVD/BD -tarjotin­pa ei suos­tunut tule­maan konees­ta ulos. Kylläpä kaikki on nyt minua vastaan! Plääh. Ajattelin sitten että 100% valmiiksi polte­tuksi tuo ImgBurn levyn ilmoitti, joten päätin että käynnis­tetään kone uudelleen ja koetetaan palauttaa itsepin­taisesti koneen sisuk­sissa lymyi­levällä recovery-CD:llä. Ja toimihan se. Hyvä niin. Palaut­tamisen jälkeen Windows ymmärsi Topfieldin päälle, jopa silloin kun siinä välissä oli erilli­seksi lait­teeksi havaittu aktiivinen USB-johto.Mitä tästä opittiin

Mitä tästä piti oppia? Vaikka sinulla olisi varmuus­kopiot kunnossa, varaudu siihen että myöskin joudut käyt­tämään niitä. Varmis­taudu että tarvit­taessa sinulta löytyy tietoa ja välineitä yms. varmuus­kopioi­den palaut­tamiseen. Jos pelot­taa kokeilla esim. järjes­telmän levy­kuvan palaut­tamista, kannat­taa ainakin harjoi­tella palaut­tamista ihan viimeistä hyväksyn­tää vaille asti. Näin näet että sinulla on valmiudet palaut­taa levy­kuva tarvit­taessa.

HUOM! Tavallisen tiedosto-pohjaisen varmuus­kopioin­nin (esim. omat tiedos­tot) palautta­misessa yleensä ei mitään ongelmia ole, mutta tiedosto-pohjainen varmuus­kopiointi ei sovel­lukaan sitten järjes­telmän varmuus­kopioin­tiin siten, että sillä kor­jaisi toimimat­toman järjes­telmän.

Täällä siis saatiin tänään opetus palaut­tamiseen varautu­misesta, ja myös todiste että varmuus­kopiointi kannattaa. Levy­kuvasta hurauttaa toimivan järjes­telmän takaisin hetkessä ja varsinkin jos käytät lisää­vää levykuvaa (incremental) niin sinulla on useita ajan­kohtia johon palata. Itse palasin klo 12 tilasta tämän aamun klo 8 tilan­teeseen, eli mitään dramaat­tista en ollut ehtinyt asentaa, muuttaa tai poistaa järjestel­mästä mitään (minulla muutenkin omat tiedostot ovat aivan muualla kuin missä Windows on).


Pieni paljastus

Omasta tilan­teestani voin paljastaa sen, että ennen suurempia muutok­sia järjestel­mään otan lisää­vät lisä­levy­kuvat myös toisella levy­kuva­ohjelmis­tolla, Macrium Reflectillä. Eli en ollut miten­kään umpiku­jassa vaikken olisi pää­asial­lis­ta levy­kuvaus­ohjel­maani ShadowProtectia saanut­kaan palaut­tamaan sen levy­kuvia. Se miksi en halunnut käyttää Reflectillä luotuja levy­kuvia johtui siitä että viimeisin sillä tehty levykuva oli viikon vanha ja sen jälkeen olin tehnyt yhtä sun toista muutosta koneelle (mm. EMET 5.0 päivitys ja siihen mittavat säännöt) joita en halunnun mielel­lään tehdä uudes­taan. Halusin siis tämän aamun tilanteen, ja sen sainkin. Levy­kuvauksen idea toimi taas. Jatkossa kyllä pidän huolta että levy­kuva­ohjel­mien recovery-CD:t ovat ajan­tasalla. Että jotain opittiin kuitenkin.


Linkkejä

Ei kommentteja: