maanantai 14. huhtikuuta 2014

Viikon softavinkki - vko 16 - VLC

Viikon 16 softavinkki on lähes kaiken mahdollisen toistava mediasoitin VLC.

Jos­kus vas­taan voi tul­la video joka ei tun­nu toi­mi­van mil­lään soit­ti­mel­la. Esi­mer­kik­si ääni saat­taa kuu­lua mut­ta ku­vaa ei näy. Näin esim. jos yri­tät tois­taa jol­lain ek­soot­ti­sem­mal­la di­gi­ka­me­ral­la ku­vat­tu­ja vi­de­oi­ta. Täs­sä ta­pauk­ses­sa moni te­kee vir­heen tai ai­na­kin tur­haa työ­tä, ja asen­nut­taa ko­neen täy­teen eri­lai­sia vi­deo­koo­dek­ki-pa­ket­te­ja jot­ka pa­himil­laan voi­vat saa­da ko­neen pa­has­ti se­kai­sin niin et­tei mit­kään vi­deot näy enää kun­nol­la.

Sen si­jaan et­tä läh­tee asen­te­le­maan ties mitä puoli­villai­sia koo­dekki­paket­teja, suo­sit­telen ko­kei­le­maan on­gel­ma­vi­deoi­den kans­sa VLC media­soitin­ta. Yleen­sä VLC pär­jää kaiken­lais­ten videoi­den kans­sa, jopa rik­konais­ten tie­dos­tojen (esim. la­taus jää­nyt kes­ken).

Enkä sano että sinun pitäi­si vaih­taa lempi­soitin­tasi, itsel­läni­kin on pää­asial­linen soi­tin Media Player Classic - Home Cinema (MPC-HC), mut­ta ongel­mallis­ten videoi­den varal­le VLC on hyvä olla vähin­tään va­ral­la. Ja onpa VLC mo­nel­le se pää­asial­linen soi­tin­kin. Kan­nat­taa ko­keil­la.


Lisävinkki:  Jos sinulla on VLC:stä huolimatta tarvetta koodekeille, kannattaa kokeilla FFDshow -koodekkia.


Linkkejä

Ei kommentteja: