maanantai 10. helmikuuta 2014

Viikon softavinkki - vko 7 - DiskUsage

Viikon 7 softavinkki on Androidin massamuistien kulutuksesta tietoja kertova DiskUsage.

DiskUsage on näp­pärä ohjel­ma kun haluat sel­vit­tää mitkä tie­dos­tot/kan­siot kulut­tavat Android-lait­teen massa­muis­teja. DiskUsage esit­tää mieles­täni maini­olla taval­la visuaa­lisesti tilan käytön. Tarvit­taessa voit selata eli mennä eteen­päin tilassa ja tarkem­min selvit­tää tilaa vievät kan­siot.

Ohjel­maa ei tarvit­se joka päivä mutta kun tarvit­see selvit­tää mikä tilaa vie, DiskUsage on hyvä valin­ta tähän. Itse­kin selvi­tin mikä tilaa roh­muaa.


Linkkejä

Ei kommentteja: