sunnuntai 22. joulukuuta 2013

Roskapostittajan harras pyyntö

Ihan pikai­nen huo­mio. Tä­nään huoma­sin erääs­sä roska­postis­sa jo­tain mitä en ole aikai­sem­min huo­man­nut. Tosin en nii­tä niin tark­kaan yleen­sä lue, mut­ta vii­me aikoi­na kun olen rapor­toi­nut joka ainoa­sta roska­postista Spam­Copiin, niin sat­tui sil­mään että roska­postit­tajat tietä­vät hei­dän viestien­sä jää­vän mitä toden­näköi­sim­min ros­ka­pos­tin suo­da­tuk­seen. Niinpä heil­lä on vies­tin lopus­sa har­ras pyyn­tö.

Kuten kuvas­ta käy ilmi, ros­ka­pos­tit­ta­ja pyy­tää siir­täm­ään ros­ka­pos­tin posti­laa­tik­koon jos linkki ei toimi. Esi­mer­kiksi Gmail es­tää joi­denkin roska­pos­tik­si mer­kit­ty­jen vies­tien link­kien klik­kaa­mi­sen. Jo­ten ros­ka­pos­tit­ta­ja pyy­tää ys­tä­väl­li­ses­ti käyt­tä­jäl­tä, et­tä hän itse mah­dol­lis­tai­si sen että pää­see hui­jaus­si­vus­tol­le. Al­kaa me­ne­mään jo huu­mo­rik­si hi­eman.
Roskapostittajan pyyntö siirtää roskaposti postilaatikkoon
Joihinkin ajattelemattomiin tuokin uppoaa. Valitettavasti. Muuten tällainen roskapostipelleily ei voisi jatkua vuodesta toiseen.

Ei kommentteja: